1. april je Svetovni dan otrok, zato smo posvetili ta dan razmišljanju o otrocih in vplivu trenutnega dogajanja na njih. Veliko razmišljamo o tem kakšne posledice vse bo lansko leto prineslo ne samo na gospodarstvo, ampak tudi na posameznika. Poleg družbenega vidika, ki se je v zadnjem letu sigurno zelo spremenil in ga ne moremo zanemariti, razmišljamo veliko tudi o fizičnem zdravju vseh nas. To, da so naše skrbi utemeljene dokazujejo tudi vsebine v novicah in pa raziskave, ki jih izvajajo strokovnjaki, inštituti in pa država sama. Najbolj zaskrbljujoče za nas je predvsem stanje najmlajšega dela naše družbe – naših otrok.

Priporočila, ki so veljala do leta 2020, so govorila, da morajo otroci biti v zmernem gibanju, kar pomeni, da postanejo zadihani, ali še več, vsaj eno uro na dan. Ena ura gibanja na dan je nek cilj, ki ga otroci v povprečju ne dosegajo. Le 20 – 30% otrok dosega ta cilj. Pri starejših otrocih je procent še manjši. 

V letu 2020 je SZO (Slovenska Zdravstvena Organizacija) izdala nova priporočila, ki veljajo za odrasle, vendar se podoben trend pričakuje tudi za otroke. Priporočila se zaostrujejo in zahtevajo tudi 2× več fizične aktivnosti, kot so sicer. Osnovni minimum, ki je bil 60 minut gibanja za otroke in 30 minut gibanja za odrasle na dan, ni več dovolj.