KLUB SPD

Šibeniška 26

5270 Ajdovščina

Telefonska št.: 040 577 474
Email: 
sportpoledance2@gmail.com
Spletno mesto: 
www.sportpoledance.com

  

SPLOŠNI POGOJI KLUBA SPD ONLINE 

Način vpisa na vadbe Kluba SPD On-line

Pogodbeno razmerje med ponudnikom in izvajalcem storitev Klubom SPD ter stranko/udeležencem nastane, ko stranka odda izpolnjeno prijavnico preko spletne strani na www.sportpoledance.com. V primeru vpisa mladoletne osebe, prijavnico izpolnijo in podpišejo starši/zakoniti zastopnik. Pred prvim obiskom stranka izpolni elektronsko prijavnico v Studionaut/Mailchimp (v nadaljevanju prijavnica) za vpis na programe oz. vadbe Kluba SPD, ki jo najdejo na spletni strani www.sportpoledance.com. Z vpisom na vadbo se stranka zaveže, da bo spoštovala »Splošne pogoje Kluba SPD Online«, ki so zapisani v nadaljevanju tega dokumenta. Ker so vsi pogoji sestavni del vpisa na vadbe vas naprošamo, da si jih skrbno preberete. V primeru vpisa mladoletne osebe, prijavnico izpolnijo in podpišejo starši/zakoniti zastopnik.

Stranke, ki skladno z določili Splošnih pogojev Kluba SPD izpolnijo prijavnico za udeležbo na vadbah sklenejo razmerje, ki nastane med udeležencem in Klubom SPD za nedoločen čas in se po zaključku posamične vadbe samodejno podaljša za čas trajanja naslednje vadbe, razen v primeru če udeleženec pisno na sportpoledance2@gmail.com, vsaj 14 dni pred zaključkom posamične vadbe, katere obiskuje, obvesti Klub SPD, da naslednje vadbene želi obiskovati. Z namenom poenostavitve postopka evidentiranja udeležencev ob prehodu iz studiskega načina izvajanja vadb v način spletnega izvajanja t.i. Klub SPD On-line vadb, Klub SPD že vpisano stranko pisno obvesti o prehodu na izvajanje Klub SPD On-line vadb in jo seznani s pogoji izvedbe. V kolikor stranka v postavljenem roku Klubu SPD ne poda pisne izjave, da ne želi obiskovati Online vadb, se smatra, da sprejema pogoje izvedbe Online vadb, da podaljšuje pogodbeno razmerje in se zaveže, da bo spoštovala »Splošne pogoje Klub SPD Online«, ki so zapisani v nadaljevanju tega dokumenta. V kolikor stranka v prej navedenem roku ne obvesti kluba, je klub dolžan poslati predračun, katerega mora stranka poravnati do datuma zapadlosti.

VPIS NA ONLINE VADBE

V online vadbe se stranka vpiše po postopku opisanim v točki a) ali b) ter s plačilom vadbe po veljavnem Ceniku Kluba SPD, ki mora biti izvršeno v roku valute izdanega predračuna s strani Kluba SPD. V primeru neplačila Klub SPD stranki/vadečemu ni obvezen omogočiti online povezavo – dostopa do online vadbe.

Plačilo velja za določeno časovno obdobje, ki ga obsega izbrana online vadba.

Dostop do vadbe bo dodeljen najkasneje v enem dneh po prejemu nakazila.

Ta določba »Splošnih pogojev Kluba SPD Online« je obvezna in se šteje, da so z njo seznanjeni vsi udeleženci oziroma njihovi zakoniti zastopniki.

 CENIK VADB KLUBA SPD

Cene za on-line vadbo najdete v ceniku na spletni strani www.sportpoledance.com.

– On-line vadbe se smatra kot paketna ponudba, ki se jo lahko koristi samo ob plačilu celotnega paketa. Enkraten obisk je možen samo za delavnice, ki jih Klub SPD razpiše naknadno.

– Trajanje vaje On-line vadbe je ni enaka trajanju redne vadba v studio (temveč je trajanje posamezne vadba 40-45 minut).

– Pridržujemo si pravico do sprememb cen in plačilnih pogojev.

NAČIN PLAČILA IN PLAČILNI POGOJI

Plačilo udeležbe na online vadbo se izvede z nakazilom na transakcijski račun ponudnika storitev v roku valute izdanega predračuna, ki ga stranka prejme na email.

OBDOBJE IZVAJANJA ONLINE VADB

Izvajanje online vadb poteka v okviru vnaprej posredovanih terminov strankam, ki so vključene v posamezne vadbene skupine.

IZVEDBENI POGOJI ONLINE VADB

  • Sodelovanje na online vadbah je na lastno odgovornost stranke.
  • Online vadbo se lahko koristi samo ob plačilu celotnega paketa.
  • Stranke Online vadb so lahko povabljene tudi na nekaj, za njih primernih brezplačnih vsebin, ki jih pripravi Klub SPD.
  • Klub SPD kot ponudnik online vadb nudi in zagotavlja strokovno izvedbo pedagoškega dela, v nobenem primeru pa ne prevzema odgovornosti za kvaliteto internetne povezave, slike in zvoka pri posameznem udeležencu online vadbe.
  • Vse delo predstavljeno na online vadbah je avtorsko delo in se izvaja v živo in interaktivno (v sodelovanju z vadečimi poteka razprava) – snemanje in kakršnokoli deljenje in posredovanje ni dovoljeno razen s strani Klub SPD.
  • V primeru (pre)majhnega števila prijav se posamezne skupine združi smiselno po vsebinah oz. predznanju posamezne skupine, o čemer ponudnik udeležence vnaprej obvesti.
  • Že vplačano vadnino se vrača samo v primeru, da se izvedba online vadbe ne realizira zaradi premajhnega števila vpisanih.
  • Nesodelovanje na online vadbah zaradi katerih koli drugih razlogov se od že vplačane šolnine ne obračunava, oziroma se je ne upošteva. Že vplačana šolnina se zaradi nesodelovanja ne prenaša v naslednje plačilno obdobje.

VARSTVO AVTORSKE PRAVICE

Izvajanje vsebin Kluba SPD on-line vadb se v zakonsko dovoljenem okviru smatra kot avtorsko delo ali druga oblika intelektualne lastnine. Vse avtorske in druge pravice intelektualne lastnine pripadajo Klubu SPD. Udeležence Online vadb obveščamo, da snemanje izvajanja vsebin Kluba SPD on-line vadb ni dovoljeno niti ni dovoljeno posredovanje izvajanih vsebin.

POLITIKA ZASEBNOSTI, VARSTVO OSEBNIH PODATKOV IN SPLOŠNI POGOJI KLUBA SPD

Področje varstva podatkov je zajeta v aktu »Splošni pogoji, varovanje podatkov in plačilni pogoji«, ki je objavljen na spletni strani ponudnika www.sportpoledance.com.

SPLOŠNI POGOJI KLUBA SPD ONLINE

S strinjanjem (potrditvijo) »Splošnih pogojev Kluba SPD Online«, se uporabnik strinja in daje soglasje, da klub osebne podatke uporabnika obdeluje z namenom vpisa v Klub SPD, razporejanja v vadbene skupine in obveščanja o izvajanju aktivnosti, z namenom pošiljanja podatkov, potrebnih za izvedbo plačila vadnine in ostalih stroškov, vključno s pošiljanjem e-računov po elektronski pošti, z objavljenimi ceniki vadbe in izvedbenimi pogoji, s fotografiranjem, snemanjem in objavljanjem posnetkov, na katerih se uporabnik nahaja v publikacijah, na spletnih straneh in uradnih socialnih omrežjih Kluba/studia SPD ter z občasnim objavljanjem in rednim arhiviranjem dosežkov, rezultatov, fotografij in video posnetkov, kjer se uporabnik nahaja.

KONČNE DOLOČBE

Za vse primere, ki jih »Splošni pogoji Kluba SPD Online« ne zajemajo, se smiselno uporabljajo določila Splošni pogoji, varovanje podatkov in plačilni pogoji«.

 Ajdovščina, dne 24. 08. 2021