KLUB SPD

Šibeniška 26

5270 Ajdovščina

Telefonska št.: 040 577 474
Email: sportpoledance2@gmail.com
Spletno mesto: www.sportpoledance.com

 

 

Klub SPORT & POLE & DANCE  – klubsko tekmovanje v plesu ob drogu, na zračnih obročih in v gimnastiki. Namen tekmovanja je tekmovati v prijetnem in profesionalnem okolju.

 

KAJ LAHKO PRINESETE NA ODER?

Športno in/ali umetniško zvrst na drogu/obroču/gimnastiki, ki vsebuje oblačila in pripomočke/dodatke k sceni na temo zgodbe ali zvrsti.

 

SESTAVA SODNIKOV

Žirijo bodo sestavljali trije sodniki: 1 sodnik, ki bo iz področja gimnastike, 1 sodnik, ki bo iz področja pole dance/aerial hoop in 1 sodnik, ki bo iz področja plesa/plesne umetnosti. 

 

KRITERIJI OCENJEVANJA

Ne pozabite, da gre za klubsko tekmovanje, ki združuje različne stopnje programov. Uvrstitev mest ne tovrstnem tekovanju ni. Uspešnost se ne bo ocenjevala samo na predstavljeni tehnični ravni, temveč tudi na umetniški ravni.

 

Sodniki bodo gimnastično disciplino ocenili od 1 do 100 za vsako od naslednjih točk:

Napake majhne srednje velike zelo velike Največje možno št. točk
odbitek 2 4 6 10
Vsakič
Sproščen ali ne pravilen položaj rok X (do 10°) X (do 30°) X (nad 30°) 100
Sproščen ali ne pravilen položaj trupa X (do 10°) X (do 30°) X (nad 30°) 100
Sproščen ali ne pravilen položaj nog X (do 10°, špica) X (do 30°) X (nad 30°) 100
Padec, dotik tal, pomoč trenerja X 100
Med celotno sestavo
Premajhna dinamika X X X 100
Premajhna amplituda prvin X X 100

 

 

Sodniki bodo Aerial hoop in Pole dance ocenili od 1 do 100 za vsako od naslednjih točk:

Muzikalnost in občutek za ritem
Splošna podoba in skladnost s točko – odrska prezenca
Izvirnost
Koreografsko ravnotežje elementov na drogu / na zračnem obroču
Koreografsko ravnovesje v prostoru
Težavnost elementov na drogu / na zračnem obroču
Čistost linij
Tekoča izvedba gibov

 

 

Sodniki bodo podali svojo oceno na podlagi naslednje sheme sojenja:

 

Od 0 do 20 Nezadostno
Od 21 do 40 Zadostno opravljeno
Od 41 do 60 Dobro
Od 61 do 80 Zelo dobro opravljeno
Od 81 do 100 Odlično

 

 

Sodniki bodo lahko dodelil bonuse in odbitke, ki bodo prišteti ali odšteti od skupnega rezultata.

 

BONUS TOČKE

En element na drogu z efektom letenja +5
Dinamični element na statičnem drogu +5 
Izvirnost kombinacije povezav med elementi +5
Izjemno natančen razvoj talnega dela na tehnični/koreografski ravni +5
Čudovita izbira glasbenega dela +5
Celotna slika, ki pusti velik vizualni učinek +3
Dobra uporaba pripomočkov, prinesenih na oder, če so prisotni +3

 

 

ODBITKI

Glasba je predolga ali kratka (toleranca 5”) -5
Izhod ali vstop brez pozdrava publike & žirije -5
Umazana stopala  -3
Zaključek nastopa, preden se glasba konča -3
Zakasnjen vstop (nad 60“) na športnikovo predstavitev -3
Kostum, ki povzroča nelagodje pri izvedbi gibov  -3
Prisotnost blagovnih znamk ali logotipov na kostumu -3
Prekinjena naključna golota -3
Neuporaba pripomočkov -3
Neuporabnost dodatkov na odru -3
Uporaba prepovedanih predmetov (ostrih predmetov, ognja,…) -3

 

 

V primeru trajne golote ali strganega/uničenega kostuma lahko sodniki točko prekinejo.

V primeru glasbenih besedil, ki so ocenjena kot pretirano napačna ali neprimerna (zlasti v mlajših kategorijah), se lahko sodniki odločijo, da bodo uporabili poseben odbitek.

 

TEHNIČNI NIVO: Organizator tekme v dogovoru z sodniki lahko po lastni presoji premaknejo tekmovalce na višje tehnične ravni, če se jim zdi primerno. 

Vsi udeleženci tekmujejo posamezno.

 

KATEGORIJE ZVRSTI IN STOPNJE ZNANJA: Tekmovalci bodo razdeljeni po stopnjah znanja in zvrsteh. 

 

STOPNJE KATEGORIJ

Tekmovalci bodo razdeljeni glede na njihovo tehnično raven.

 

GIMNASTIKA Športniki brez dirkaških izkušenj z vmesnim znanjem
AERIAL HOOP Športniki brez tekmovalnih izkušenj z vmesnim in naprednim znanjem
POLE DANCE BASIC Športniki brez tekmovalnih izkušenj z osnovnim nivojem
POLE DANCE INTERMEDIATE Športniki brez tekmovalnih izkušenj z vmesnim znanjem
POLE DANCE ADVANCE Športniki brez tekmovalnih izkušenj z naprednim znanjem

 

 DOLŽINA GLASBE

ZA VSE TEHNIČNE KATEGORIJE/ ZVRSTI   od 1:30 do 3:00

 

 

V NASTOPU JE DOVOLJENO

Uporaba scenografij, če niso pretirano obsežne.

Uporaba koreografskih predmetov.

Uporaba rokavic s predložitvijo zdravniškega potrdila o hiperhidrozi ali podobno.

Uporaba magnezija in nelepljiva tekočina za oprijem. 

Uporaba glasbil.

 

 

 

V NASTOPU JE PREPOVEDANO

Uporaba visoko izrezanih kopalk za mlajše kategorij ali neprimernih oblačil. 

Uporaba lepljivih oprijemov.

Uporaba kakršne koli vrste in vrste tekočin, ki lahko umažejo oder.

Uporaba barv ali barv, ki lahko umažejo oder.

Uporaba predmetov, glasbe, stališč in simbolov, ki spodbujajo rasno, spolno ali podobno sovraštvo.

Uporaba živih živalih.

Uporaba pravega krzna.

Uporaba odprtega ognja ali dimnih bomb različnih vrst.

 

   

Program se lahko spreminja glede na število prisotnih nastopajočih.

Na koncu celotnega dogodka, bo podelitev simboličnih nagrad vsem nastopajočim.

 

Ajdovščina, december 2022